Proxmox Paket Depoları

Proxmox VE ünlü Debian Linux dağıtımından gücünü alır.

Tüm Debian tabanlı sistemler, paket yönetim aracı olarak APT ‘yi kullanır. / Depolar listesi tanımlanmıştır /etc/apt/sources.list ve .list dosyaları /etc/apt/sources.d/ içinde bulunur. Güncellemeler  apt-get veya GUI aracılığıyla doğrudan yüklenebilir. Apt sources.list dosyaları, her bir satırda listelenen en çok tercih edilen kaynakla birlikte, bir paket deposunu listeler. Boş satırlar yok sayılır ve bir satırın başındaki  # karakteri, bu satırın kalanını bir yorum olarak işaretler. Yapılandırılmış kaynaklardan edinilen bilgiler apt-get update ile edinilir.

/etc/apt/sources.list dosyası

deb http://ftp.debian.org/debian stretch main contrib
# security updates
deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib

Buna ek olarak, Proxmox VE üç farklı paket deposu sağlar.

Proxmox VE Kurumsal Havuz Deposu


Tüm Proxmox VE abonelik kullanıcıları için mevcut olan varsayılan, kararlı ve önerilen depodur. En istikrarlı paketleri içerir ve kurumsal kullanımı için uygundur. Pve-kurumsal depo varsayılan olarak etkindir:

/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list dosyası;

deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch pve-enterprise


Güncellemeler mevcut olur olmaz, root@pam kullanıcısına mevcut yeni paketler hakkında e-posta ile bildirilir.  GUI’de, her bir paketin değişim-günlüğü (varsa) görüntülenebilir. Böylece önemli güvenlik düzeltmelerini kaçırmamanız Proxmox VE tarafından önerilmektedir. ( Bu hizmet aboneler için geçerlidir.)

Proxmox VE Abonelik Olmayan Depo

Adından da anlaşılacağı gibi, bu depoya erişmek için bir abonelik anahtarına ihtiyacınız yoktur. Test ve kurumsal dışı kullanım için önerilir. Bu paketler olduğu gibi, kurumsal sunucularda çalıştırılması önerilmezler. Bu depoyu /etc/apt/sources.list dosyasında  aşağıdaki gibi yapılandıra bilirsiniz .

/etc/apt/sources.list dosyası;

deb http://ftp.debian.org/debian stretch main contrib
deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
# security updates
deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib

Proxmox VE Test Deposu

Son olarak, pvetest olarak adlandırılan bir depo var. Bu en yeni paketleri içerir ve yeni özellikleri test etmek için geliştiricilerin kullanılması için hazırlanmıştır. Her zamanki gibi, /etc/apt/sources.list sayfasını kullanarak bunu yapılandırabilir siniz,  aşağıdaki satırı ekleyerek:

deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pvetest

Uyarı


pvetest deposu (adından da anlaşılacağı gibi) sadece yeni özellikleri veya hataları test etmek için kullanılmalıdır.