CentOS 7 NetData Kurulum

centos

NEDİR NeTData?

NetData  gerçek zamanlı performans ve durum izleme için geliştirilmiş monitoring programıdır. Modern interaktif web panoları kullanarak, çalıştığı sistemlerde (konteynerler ve web ve veritabanı sunucuları gibi uygulamalar dahil) gerçekleşen her şeyden gerçek zamanlı olarak eşsiz bilgiler  almanızı sağlayan C dili ile geliştirilmiş geliştirilmiş bir programdır.

netdata görünüm

Bu kurulum dökümanını mail göndermiştim. Kullanıldımı bilmiyorum ama belki birilerinin işine yarar diye burdanda paylaşma kararı aldım. Kolay gelsin.

Kurulum için Centos 7.0 server kullandım. Centos 7.0 server iso suna buradan ulaşabilirsiniz.

Kurulum

Nginx web sunucusunu EPEL (Enterprise Linux için Ek Paketler) deposundan kuracağız. Nginx’i yüklemeden önce, EPEL deposunun sunucunuza yüklendiğinden emin olun.

# yum -y install epel-release

Sonra, Nginx’i aşağıdaki yum komutuna yükleyin.


#yum -y install nginx

Yükleme tamamlandığında, hizmeti başlatın ve aşağıdaki systemctl komutlarını kullanarak sistem önyüklemesinde otomatik olarak başlatılmasını etkinleştirin.

#systemctl start nginx
#systemctl enable nginx

Yükleme işleminden sonra, aşağıdaki güvenlik duvarı-cmd komutunu kullanarak HTTP ve HTTPS bağlantı noktalarını açın.

#firewall-cmd –add-service=http –permanent
#firewall-cmd –add-service=https –permanent
#firewall-cmd –reload

NOT:  Firewall-cmd komutuna sahip değilseniz, firewalld paketlerini depodan yükleyebilirsiniz.

Netdata’yı kullanarak Nginx’i izlemek için, yapılandırmayı düzenleyerek ‘stub_status’ modülünü etkinleştirmeliyiz. Nginx sürümünüzün ‘stub_status’ adlı bir modül olduğundan emin olun, aşağıdaki komutu kullanarak modülü kontrol edin.

#nginx -V

#cd / etc / nginx /
#vim nginx.conf

Aşağıdaki yapılandırmayı ‘ server {} ‘ bloğunun içine yapıştırın .

  location /stub_status {

        stub_status;
        # Security: Only allow access from the IP below.
        allow 127.0.0.1;
        # Deny anyone else
        deny all;
    }
#nginx -t
#systemctl restart nginx

Nginx ‘stub_status’ modülü etkinleştirildi – aşağıdaki gibi curl komutunu kullanarak kontrol edebiliriz.

#curl http://127.0.0.1/stub_status

Netdata yüklemesi için gerekli olan paketleri aşağıdaki yum komutunu kullanarak kurun.

#yum -y install zlib-devel libuuid-devel libmnl-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig curl jq nodejs

Aşağıdaki git komutunu kullanarak Netdata kaynak kodunu indirin.

#cd ~
#git clone https://github.com/firehol/ netdata.git –depth=1

Netdata dizinine gidin ve Netdata yükleyici komut dosyasını sudo ayrıcalıklarıyla çalıştırın.

#cd netdata/
#sudo ./netdata-installer.sh

Aşağıdaki güvenlik duvarı  komutunu kullanarak bağlantı noktasını açın.


#firewall-cmd –permanent –add-port=19999/tcp
#firewall-cmd –reload

Netdata ‘python.d’ dizinine gidin ve vim kullanarak nginx.conf yapılandırma dosyasını düzenleyin.

#cd /etc/netdata/python.d/
#vim nginx.conf

Alt çizgiye gidin ve aşağıda gösterildiği gibi bir yapılandırmanız olduğundan emin olun.

localhost:
name : ‘local’

url  : ‘http://localhost/stub_status’

#systemctl restart netdata

http://ip-adresi:19999  adresine giderek test edebilirsiniz.