MySQL Kullanıcı Oluşturma

MySQL’de kullanıcı hesaplarına giriş

MySQL’de, sadece veritabanı sunucusuna kimlerin bağlanabileceğini değil, aynı zamanda kullanıcının hangi hosttan bağlandığını da belirtebilirsiniz. Bu nedenle, MySQL’deki bir kullanıcı hesabı, @ karakterle ayrılmış bir kullanıcı adı ve ana bilgisayar adını içerir .

Örneğin, admin kullanıcı MySQL veritabanı sunucusuna bağlanıyorsa localhost, kullanıcı hesabı admin@localhost

Buna ek olarak, kullanıcı adı ve ana bilgisayar birleştirilerek, aynı ada sahip birden fazla hesap kurmak mümkündür, ancak farklı ana bilgisayarlardan farklı ayrıcalıklarla bağlantı kurabilir.

MySQL CREATE USER komutu kullanarak kullanıcı hesapları oluşturma

MySQL, CREATE USER  yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmanıza izin veren ifadeyi sağlar. 

CREATE USER kullanıcı_ismi IDENTIFIED BY SIFRE;

Şifre IDENTIFIED BY kısmından sonra belirtilmiştir . Şifre açık metinde olmalıdır.

Bir kullanıcı hesabının ayrıcalıklarını görüntülemek için SHOW GRANTSifadeyi aşağıdaki gibi kullanırsınız :

SHOW GRANTS FOR librenmsuser@localhost;

show grants komutu

Sonuçtaki *. *, dbadminKullanıcı hesabının  veritabanı sunucusuna giriş yapabildiğini Altındaki satırdaki GRANT ALL PRIVILEGENS ise librenms veritabanı için librenmsuser in tüm ayrıcalığa sahip olduğunu görüyoruz. Kullanıcıya izin vermek için GRANT  komutuna başka bir yazımızda yer vermeyi planlıyoruz.