FFmeg convert komutları

En çok ihtiyaç duyulan 20 ffmeg komutları aşağıda sıralanmıştır.

Video dosyasının özelliklerini öğrenme Kod:

ffmpeg -i video.avi

Fotoğrafları video dosyasına çevirme Kod:

ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mpg

Bu komut, geçerli klasördeki tüm resim dosyalarını (image1.jpg, image2.jpg… şeklinde isimlendirilmiş olan resim dosyalarını) video.mpg isimli video dosyasına dönüştürür.

Video dosyasını resim dosyalarına dönüştürme Kod:

ffmpeg -i video.mpg image%d.jpg

Bu komut video dosyasından image1.jpg, image2.jpg….. şeklinde kareler oluşturur.
Jpg dışında PGM, PPM, PAM, PGMYUV, JPEG, GIF, PNG, TIFF ve SGI formatlarını da desteklemektedir.

iPhone/iPod için video dosyası dönüştürme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi input -acodec aac  -ab 128kb -vcodec mpeg4 -b 1200kb -mbd 2 -flags +4mv+trell -aic 2 -cmp 2  -subcmp 2 -s 320x180 -title X hedef_video.mp4

Açıklama:
Kaynak : kaynak_video.avi
Audio codec : aac
Audio bitrate : 128kb/s
Video codec : mpeg4
Video bitrate : 1200kb/s
Video boyutu : 320px par 180px
Oluşturulan video : hedef_video.mp4

PSP için video dönüştürme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -b 300 -s 320x240 -vcodec xvid -ab 32 -ar 24000 -acodec aac hedef_video.mp4

Açıklama:
Kaynak : kaynak_video.avi
Audio codec : aac
Audio bitrate : 32kb/s
Video codec : xvid
Video bitrate : 1200kb/s
Video boyutu : 320px par 180px
Oluşturulan video : hedef_video.mp4

Video dosyasından ses ayrıştırma ve mp3 dosyası olarak kaydetme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 hedef_ses.mp3

Açıklama:
Kaynak video : kaynak_video.avi
Audio bitrate : 192kb/s
Çıkış formatı : mp3
Oluşturulan ses : hedef_ses.mp3

Wav dosyasını MP3 dosyasına çevirme Kod:

ffmpeg -i kaynak.wav -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 hedef.mp3

avi dosyasını mpg dosyasına çevirme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi hedef_video.mpg

mpg dosyasını avi dosyasına çevirme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.mpg hedef_video.avi

avi dosyasını hareketli gif dosyasına çevirme (sıkıştırılmamış) Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi gif_animasyonu.gif

Video dosyasına ses gömme Kod:

ffmpeg -i kaynak_ses.wav -i kaynak_video.avi hedef_video.mpg

avi dosyasını flv dosyasına çevirme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -ab 56 -ar 44100 -b 200 -r 15 -s 320x240 -f flv hedef_video.flv

avi dosyasını dv dosyasına çevirme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -s pal -r pal -aspect 4:3 -ar 48000 -ac 2 hedef_video.dv

veya Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -target pal-dv hedef_video.dv

DVD oynatıcılar için avi dosyasını mpeg dosyasına çevirme Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -target pal-dvd -ps 2000000000 -aspect 16:9 hedef_video.mpeg

Açıklama:
target pal-dvd : Çıkış formatı
ps 2000000000 : Çıkış dosyası için bit değerinde azami boyut, (burada, 2 Gb)
aspect 16:9 : Geniş Ekran

avi dosyasını dlvx formatına sıkıştırma Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -s 320x240 -vcodec msmpeg4v2 hedef_video.avi

Ogg Theora’yı Mpeg dvd’ye sıkıştırma Kod:

ffmpeg -i kaynak_film.ogm -s 720x576 -vcodec mpeg2video -acodec mp3 hedef_film.mpg

avi dosyasını SVCD mpeg2’ye sıkıştırma
NTSC: Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -target ntsc-svcd hedef_video.mpg

PAL: Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -target pal-svcd hedef_video.mpg

avi dosyasını VCD mpeg2’ye sıkıştırma
NTSC: Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -target ntsc-vcd hedef_video.mpg

PAL: Kod:

ffmpeg -i kaynak_video.avi -target pal-vcd hedef_video.mpg

Multi-pass encoding Kod:

ffmpeg -i girdi_dosyası -pass 2 -passlogfile ffmpeg2pass çıktı_dosyası-2

Kılavuz

man ffmpeg